יומן מל"מ

זוכרים   את   העתיד ? מאת   פרופ'   ידין   דודאי  * עיקר   השימוש   בזיכרוננו   נעשה   בלי שניתן   לכך   את   דעתנו .   מידע   זה   נקרא " בלתי   הצהרתי , ( non-declarative )  " והוא   כמו   מיומנויות   נהיגה   לנהג   מיומן . לעומת   זאת   כשנזכרים   בחוויה   כלשהי מעברנו ,   אנו   עושים   זאת   במכוון .   זהו זיכרון   הצהרתי   . ( declarative ) הזיכרון   ההצהרתי   הוא   בין   השאר מקור   לאושרנו   ולכאבנו .   אבל   דווקא זיכרון   זה   הוא   שברירי   ובלתי   מדויק , לפעמים   עד   כדי   מבוכה .   חוסר   הדיוק אינו   נובע   מרצון   מודע   לשנות   את סיפור   חיינו   אלא   מתכונותיה   של מערכת   הזיכרון   במוח .   היא   פשוט מפתיעה   בשגיאותיה . בעיות   חוסר   הדיוק   הן   חלק   מפגמי הזיכרון   שפרופ'   דניאל   שכטר   סוקר ומדגים   בספרו   "שבעת   החטאים   של הזיכרון . "   שכטר   גורס   כי   כשם   ששבעת החטאים   הקדמונים   בנצרות   נפוצים בכולנו ,   כך   גם   חטאי   הזיכרון :   דעיכה , פיזור   הנפש ,   חסימה ,   ייחוס   מוטעה , השאה ,   הטיה   והתמדה ,   וכחטאים הקדמונים   הם   גורמים   לנ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר