מזווית אישית

פרקים   מעבודת   המודיעין   שנהיו   למורשת , ושפרסומם   היום   לא   יפגע   בביטחון   המדינה . הקוראים   מוזמנים   לחלוק   עמנו   את   פעילותם בעבר ,   למען   הדורות   הבאים משה   עשת  * מעולם   לא   חשתי   עצמי   נסער   כפי   שחשתי   בעת   שקראתי את   דבריו   של   תא"ל  ( מיל ( '   ד"ר   דני   אשר   שפורסמו   בגיליון " מבט   מל"מ"   מספטמבר   . 2005 נסערתי   משום   שהייתי   שם .   על   זחל"ם   הפיקוד   של   פלס"ר 67   בחטיבה   )  14 ולא   , ( 41   שבלם   באחת   כמטר   משורת המוקשים   הראשונה   ובסמוך   מאוד   לשני   הג'יפים   שכבר   היו בתוך   רצועת   המוקשים . ראיתי   ושמעתי   את   פיצוץ   המוקש   מתחת   לגלגלו השמאלי-אחורי   של   הג'יפ   האחד ,   שבו   נספו   שניים   מחברינו : הסמ"פ   -   סרן  ( מיל ( '   איציק   גולדשטיין ,   שנהג   בג'יפ ,   והנהג טוראי  ( מיל ( '   משה   בליי ,   שישב   מאחור .   השלישי   בג'יפ   היה מפקד   אחד   מצוותי   הסיור ,   סגן  ( מיל ( '   יוסף  ( יוסטה )  בלייר , שנושל   מסיבות   טכניות-חשמליות   מהזחל"ם   שהייתי   עליו עם   מפקד   הפלס"ר ,   רס"ן  ( מיל...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר