היסטוריה בתמונות

תמונות   ממאגר   המל"מ יענקלה   מן * שיחות   השלום   ישראל-מצרים : 1977   , מימין   -   המשלחת   המצרית :   רביעי   מימין ,   לשעבר   נשיא   מצרים   אנואר   סאדאת ;  בהמשך ,   הנשיא   הנוכחי חוסני   מובארכ ,   הגנרל   עבד   אל-גאני   גמאסי   שר   המלחמה   ובוטרוס   גאלי   סגן   שר   החוץ .   משמאל   -   המשלחת הישראלית :   פרופ'   אהרון   ברק   היועץ   המשפטי   לממשלה ,   כיום   נשיא   בית   המשפט   העליון ;  משה   דיין   שר החוץ ,   לשעבר   רמטכ"ל   ושר   הביטחון ;  מנחם   בגין   ראש   הממשלה ;  עזר   ויצמן   שר   הביטחון ,   לשעבר   אלוף ומפקד   חיל   האוויר   ולימים   נשיא   המדינה ;  אליהו   בן   אלישר   מנהל   משרד   ראש   הממשלה ,   לשעבר   בכיר ב'מוסד , '   לימים   יו"ר   ועדת   חוץ   וביטחון   ושגריר   ישראל   במצרים   ובפריס ;  האלוף   הרצל   שפיר   ראש   אג"ם , לימים   מפכ"ל   המשטרה . שיחות   השלום   בארמון   ט'הרה , קהיר   : 1978 אחת   הישיבות   שהתקיימו   בארמון   ט'הרה בקהיר ,   פברואר   . 1978 משמאל :   שר   הביטחון   עזר   ויצמן   משוחח עם   הגנרל   המצרי   עבד   אל-גאנ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר