יומן מל"מ

ערב   עיון   באוניברסיטת   תל   אביב לזכרם   של   חללי   מלחמת יום   הכיפורים ( בהם   סרן   אבישי   בן   צבי   ז"ל ,   מיחידה   ( 8200 החוג   להיסטוריה   של   המזרח   התיכון   ואפריקה   ומרכז   משה דיין   ללימודי   המזרח   התיכון   באוניברסיטת   תל   אביב   ערכו ערב   עיון   לזכרם   של   אבישי   בן   צבי   ויהושפט   נצר   ז"ל ,   שנפלו במלחמת   יום   הכיפורים . יהושפט   נצר   היה   מרצה   בחוג ,   ואבישי   היה   סטודנט   שעשה את   צעדיו   הראשונים   במסדרונות   האוניברסיטה .   שניהם נפלו   במלחמה ,   ומאז   מתקיים   לזכרם   מדי   שנה   ערב   עיון בהשתתפות   בני   משפחה ,   ידידים   ועמיתים   לשירות   הצבאי וללימודים   באוניברסיטה . את   הערב   הנחה   פרופ'   אייל   זיסר ,   ראש   החוג   להיסטוריה של   המזרח   התיכון .   בראשית   דבריו   עמד   על   הדומה   והשונה שבין   המציאות   האסטרטגית   והאזורית   שבפניה   ניצבה ישראל   ערב   מלחמת   יום   הכיפורים   לבין   זו   של   היום . את   ההרצאה   המרכזית   בערב   העיון   נשא   הפרופ'   אשר   ססר , ראש   מרכז   דיין ,   שהיה   תלמידו   של   ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר