חמ"ן בקהילה

פרויקט   משעו"ל     -   מתיישבי שומרון   ועזה   וחמ"ן   לצידם הפינוי   מחבל   עזה   וצפון   השומרון   באוגוסט   2005   גרם   לשבר בחברה   הישראלית .   צה"ל ,   כצבא   העם   וככור   ההיתוך   לחברה הישראלית ,   רואה   לעצמו   תפקיד   חשוב   באיחוי   שבר   זה . אמ"ן   מקיים   בשנים   האחרונות   פעילות   רבה   ומבורכת   לשיפור הקשר   עם   הקהילה   והתרומה   לטובת   החברה ,   בהדגשת השותפות   והמחויבות   של   החיילים   לסביבה   החברתית   שהם חיים   בה .   פעילויות   ההתנדבות   של   חיילי   אמ"ן   נערכות ברחבי   הארץ   במגוון   תחומים . לאחרונה   יזם   ראמ"ן   את   פרויקט   קשרי   צבא-קהילה   בקרב התושבים   המפונים   והגדירו   כפרויקט   מוביל   בתחום   התרומה לקהילה   לשנת   . 2006   הפרויקט   החל   כיוזמת   אמ"ן   ואחר   כך הורחב   בכל   הדרגים   בצבא   ולכלל   צה"ל   בראשות   קצין   חינוך ראשי . את   הפרויקט   מרכז   בחמ"ן   מפקד   בית   הספר   למודיעין ,   ובו חולקו   ליחידות   ולמערכים   "גזרות   אחריות"   לפי   ריכוזי האוכלוסייה   של   המתפנים ,   ובהן   יפעלו   לפי   תכנית   עבודה מסוד...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר