יוזמה של קמ"ן במלחמת יום הכיפורים

ניתוח   שטח   יצירתי   מביא   לידי                 רעיון   מבצעי אילן   סהר * האירוע   המתואר   הוא   פועל   יוצא   של   עבודת   פענוח שטח   בעת   מלחמה   ואיתור   ציר   אוגף   בשטח   שהוגדר כבלתי   עביר   לרק"ם . ניתוח   אירוע   זה   ממחיש   את   עבודת   המודיעין   הקרבי ואת   השפעת   הקמ"ן   על   קבלת   ההחלטות   של   המפקד תוך   כדי   ניהול   הקרב ביום   ו'   12   באוקטובר   1973   נלחמה   חטיבה   7   בעומק המובלעת   הסורית   לכיבוש   תל   א-שמס ,   שהיה   שטח   חיוני על   ציר   קוניטרה-דמשק ,   במרחק   כ40-   ק"מ   מדרום   לבירה הסורית . הסורים   השקיעו   בהגנה   על   התל   כוחות   רבים   מאיגודים שונים   של   מפקדות   שנסוגו   לעומק   השטח   הסורי ,   והתבססו בקרב   ההגנה   על   שדות   מוקשים   וביצורים ,   עמדות   נ"ט ( לסוגיהם )   ששלטו   היטב   על   ציר   'אמריקה'   לדמשק .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר