מן העיתונות הערבית

סא"ל   משה   לוי * תנועת   החמאס   -   ההתמודדות בבחירות   והחיפוש   אחר   השלטון הבחירות   למועצה   המחוקקת   ברשות   הפלסטינית   נתפסות   כמעצב   אסטרטגי ,   המשליך   באופן   ישיר   על מרקם   היחסים   השברירי   בין   הפלגים   הפלסטיניים   ובאופן   עקיף   גם   על   מערכת   היחסים   עם   ישראל . עמדתה   הנחושה   של   ההנהגה   הפלסטינית ,   בראשות   מחמוד   עבאס   " ) אבו   מאזן , ( "   לקיים   את   הבחירות ב25-   בינואר   2006   מחדדת   פלגנות   פנימית ,   מתחים   אישיים   ויריבויות   היסטוריות   על   רקע   אידאולוגי ואחר תנועת   הפתח ,   משענתה   הפוליטית   של   הרשות   הפלסטינית , נתונה   בלחץ .   העיתוי   הנוכחי   של   הבחירות   לא   נראה   לה מתאים   להתמודדות   חזיתית   מול   החמאס ,   שזוכה   לתמיכה רחבה   בציבור   ואשר   חלק   ממועמדיה   הם   מושא   להערצה . הפתח   מזוהה   עם   תחלואי   השלטון   הפלסטיני ,   לרבות   דפוסי השלטון   המפוקפקים   של   חלק   מבכיריו ,   בעוד   החמאס נתפסת   כנקיית   כפיים ;  פתח   -   מפלגה   חילונית   המקדשת את   הלאומיות ,   ואילו   חמאס   -   תנוע...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר