יומן מל"מ

קרנות   ההנצחה   במל"מ המל"מ   שואף   להיות   מוקד   הנצחה   חי ,   פעיל   ותוסס   לזכר   חללי   קהילת   המודיעין   וידידיה ,   שתרמו   לפעילותה   ואשר   הלכו לעולמם .   את   ייעודו   הוא   רואה   בקירוב   הציבור   הרחב   לנושא   המודיעין   ובהנחלת   מורשת   המודיעין   לו   ולאנשי   הקהילה   הצעירים . להשגת   יעדים   אלה ,   המל"מ   מקים   ומפעיל   קרנות   הנצחה .   יריעת   הפעילות   של   הקרנות   רחבה ,   ובין   השאר   היא   כוללת   תחרויות כתיבה   בתחומי   מחקר   ומורשת   מגוונים ,   תחרויות   לילדי   הקהילה   במגוון   אמנויות  ( ציור ,   נגינה   ועוד , (   הענקת   מלגות   לימודים לחיילים   ולעובדים   מצטיינים   מקהילת   המודיעין ,   קיום   ימי   עיון   בנושאים   שבתחום   עיסוקי   הקהילה ,   קיום   ערבי   זיכרון   לחללים . כיום   קיימות   במל"מ   25   קרנות   הנצחה ,   מהן   17   פעילות   בכל   שנה   ושמונה   קרנות   פועלות   אחת   לכמה   שנים . רכז   קרנות   ההנצחה   הראשון   היה   דוד   בר   גיורא ,   שעשה   זאת   למעלה   מעשר   שנים . אלה   קרנות   ההנצחה   הפועלות   במל"מ : . 1  ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר