"דברים שרואים משם"

אנשי   הקהילה   בתפקידיהם   האזרחיים מלוחם   בטרור          ללוחם   הראשי   באש רב-טפסר   שמעון   רומח ,   נציב   כבאות ראשי ,   לשעבר   סגן   ראש   אגף   בשב"כ ראיינו :   אפרים   לפיד   ודוריס   לילינג שמעון   רומח ,   נציב   כבאות   ראשי ,   שהיה   סגן   ראש אגף   בשב"כ ,   מתמודד   כיום   עם   אתגר   לא   פשוט . המבנה   הארגוני   של   מערך   הכבאות   הוא   מבנה אנכרוניסטי   שמערים   הרבה   מאוד   קשיים   על ממלא   התפקיד .   קודמיו   לא   עמדו   בכך   והתחלפו בקצב   של   שישה   בתוך   עשר   שנים .   רומח   מכהן  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר