עולים צעירים מאתיופיה נפגשים במל"מ לאירוע הוקרה ללוחמי 'המוסד'