מודעה

הזמנה   להשתתפות   בתערוכת   תצלומים " חיילים   מצלמים   צבא" לזכרו   של   סמ"ר   אמיר   קרא בסוף   חודש   אפריל   2006   תיפתח   תערוכת   תצלומים   במשכן   לאמנויות   הבמה   בתל   אביב . בתערוכה   יוצגו   רק   תצלומים   שצולמו   על   ידי   חיילים חיילות   ואשר   מציגים   מהווי   חייהם . התצלומים   שייבחרו   מתוך   העבודות   שתישלחנה ,   יודפסו   וייתלו   בתערוכה . פרטי   ההשתתפות   בתערוכה : . 1   יש   לשלוח   תמונות   צבע   ו או   שחור-לבן . . 2   התמונות   יכולות   להיות   בכל   גודל . . 3   ניתן   לשלוח   עד   עשר   תמונות   בודדות   או   סדרת   תצלומים .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר