על המשתתפים ברב-שיח

גבי   בגס   -   מנכ"ל   'יפעת , '   המרכז   למידע   תקשורתי , הכולל   גם   חברות-בנות   לניתוח   מידע   מתקשורת . בוגר   . 8200 מיכאל   בלקין   -   שירת   30   שנה   בקהילת   המודיעין ( שב"כ   ו'מוסד . ( '   זה   כ15-   שנים   נותן   שירותי   מודיעין בעולם   העסקי   בארץ   ובחו"ל   כמנהל   חברת   'ספלנדור בע"מ . '   בעזרתה   משפרות   חברות   את   מצבן   התחרותי באמצעות   שימוש   מושכל   במודיעין ,   בעיקר   ממקורות יומינט . אלוף   בן   -   כתב   מדיני   בעיתון   'הארץ . ' איציק   בן   ישראל   -   אלוף  ( מיל , ( '   לשעבר   ראש מפא"ת .   שירת   במודיעין   חיל   האוויר .   חוקר באוניברסיטת   תל   אביב   וראש   סוכנות   החלל   הישראלית במשרד   המדע . נחמה   גנץ   -   ניהלה   את   היחידה   למידע   ומודיעין עסקי   בתעשייה   האווירית .   מלמדת   בקורס   למודיעין תחרותי   בפקולטה   למדעי   החברה   באוניברסיטת   תל אביב . חזי   לביא   -   מנהל   חברת   'אדקיט , '   העוסקת   במידע בין-לאומי   והפצתו   לשוק   המקומי   והבין-לאומי . יורם   סנדר   -   שירת   30   שנה   באמ"ן   -   באיסוף ,   מחקר...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר