עושר הבחירה השוואת נתוני שנות ה‭70-‬ עם נתוני שנות ה‭90-‬