דבר המנכ"ל

בפתחה   של   שנת   עבודה   חדשה משפחות   יקרות   וחברים , עומדים   אנו   בפתחה   של   שנת   עבודה חדשה ,   ולפיכך   אכוון   את   דבריי לאתגרים   וליעדים   העומדים   לפנינו בשנת   . 2006 ביסוד   תוכניות   היעדים   והעבודה לשנים   הקרובות   יעמדו   ייעודי   המל"מ כפי   שנקבעו   לאחרונה   בדיוני   החשיבה   האסטרטגית :   הנצחת   חללי   הקהילה .   הנחלת   מורשת   הקהילה   לקהלי   יעד   מגוונים ,   בהדגשת     מערכת   החינוך .   "בית   חם"   למשפחות   השכולות   ולחברי   העמותה .   מוקד   ידע   מקצועי   על   המודיעין   לתחומיו ,   לציבור   הרחב     בישראל . כמו   כן   נמשיך   לקיים   ייעוד   נוסף   שנקבע   בעבר ,   והוא   סיוע לקידום   הביטחון   הלאומי   על   ידי   הפעלת   'מרכז   המידע למודיעין   ולטרור . ' לקראת   סוף   חודש   דצמבר   תובא   לאישור   הוועד   הפועל תכנית   היעדים   והעבודה   לשנת   2006   כפי   שנקבעה   עם ראשי   הועדות   השונות . אלה   הדברים   המרכזיים   והחידושים   שנבקש   לממש : א .   בתחום   ההנצחה ,   העומד   בראש   מעיינינו ,   בכוונתנו   לשדרג את   המערכות   הממוחשבות...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר