המרכז למורשת המודיעין - אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה

מאז   ראשית   התגבשות   היישוב   החדש בישראל ,   ובכל   מערכות   ישראל   מאז   ערב הקמת   המדינה   ועד   היום ,   עמדו   אנשי חמ"ן ,   'המוסד , '   שב"כ   ו'נתיב'   בחזית העשייה   הביטחונית   וחירפו   גופם   ונפשם ; לוחמים   עלומים   שחלקם   קיפחו   את   חייהם בארצות   עוינות   ואחדים   מהם   טרם   הובאו למנוחת   עולם   בישראל . בשנת   1983   חברו   יחדיו   ותיקי   קהילת המודיעין ,   המשפחות   השכולות   וגופי קהילת   המודיעין ,   להקים   מרכז   הנצחה לחללי   קהילת   המודיעין   ומרכז   להנחלת מורשת   המודיעין   -   המל"מ . מאז   נחנך   המרכז   למורשת   המודיעין משמש   האתר   הן   להנצחה   והן   כמרכז תיעוד   חינוכי ,   שנועד   להנחיל   את   מורשת המודיעין   לכל   בית   ישראל   ובעיקר   לדור הצעיר   הגדל   במדינת   ישראל . מלבד   אתר   הזיכרון   לנופלים   ו'מרכז   נתונים ממוחשב , '   האתר   פועל   להנחיל   תרחישים של   מבצעי   מודיעין ;  להפיק   סרטי   תעודה ומורשת ;   לנהל   מרכז   מידע   למודיעין ולטרור ;  לקיים   מפגשים   ודיונים   בנושאי המזרח   התיכון   והמודיעין ;  ספרייה   ותצוגות...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר