משולחן העורך הראשי

מידע   הוא   כוח לפנינו   גיליון   נוסף   המסכם   את   שנת , 2005   שנה   של   תהפוכות   ותקוות בארץ .   גם   למל"מ   זו   הייתה   שנה של   חילופי   דורות ,   תנופה   חדשה ושאיפה   לפיתוח   ולהתקדמות . בעת   האחרונה   התקיימו   במל"מ כמה   אירועים   בנוכחות   מרשימה   של   חברים . ביטאוננו   מסקר   את   האירועים   כדי   להשאיר   את טעמם   הטוב   ובעיקר   כדי   לעודד   את   אלה   שלא נכחו   לבוא   בעתיד . לאחרונה   היינו   עדים   לפרסומים   בתקשורת   על תחומי   הפעילות   של   'המוסד'   ושב"כ .   רבים   קבלו על   פרסומים   אלה   במכתבם   אלינו .   לא   מצאנו לנכון   לתת   להם   במה   בביטאוננו ,   גם   שיש   בוודאי לפרסומים   כאלה   השפעה   על   הציבור   הרחב . בהקשר   זה   ספר   חדש   שיצא   לאור   עורר   הד תקשורתי .   את   הספר   כתבו   שניים   מחברינו , בכירים   לשעבר   ב'מוסד , '   דוד   ארבל   ואורי   נאמן . אנו   נותנים   מקום   לביקורת   עליו . הרב-שיח   המסורתי   שאנו   יוזמים   בכל   ביטאון מיוחד   הפעם   לעניין   הרלוונטי   לרבים   מאתנו   - השוואה   בין   מערכות   אזרחיות   ל...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר