מבט מל"מ

גיליון     , 43   כסלו   תשס"ו   ,   דצמבר   2005 כתב   עת   לענייני   מודיעין   וביטחון   מבית   המרכז   למורשת   מודיעין הנה   קם   עם   ומתחיל   ללכת מבצע   מודיעיני   שאין   לו   תקדים הצדעה   לקהילה   היהודית   שחולצה   מאתיופיה  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר