פרס ירושלים לארכיאולוגיה לד"ר גבריאל ברקאי

ד"ר גבריאל ברקאי , מבכירי הארכיאולוגים בישראל וחוקר בעל שם בנושא ירושלים , הוא חתן פרס ירושלים לארכיאולוגיה לתשנ"ו . הפרס הוענק לו בטקס חגיגי רב משתתפים ב 26 ביוני , 1996 בנוכחות ראש העיריה . ד"ר ברקאי הוא גם עורך עמית של " אריאל" ובעל תרומה יחודית לכתב העת . אנו רואים זאת לזכות לשמש לו כאכסניה ומצטרפים למברכיו הרבים . נימוקי ועדת השופטים למתן הפרס הוועדה דנה בהצעות שהיו מונחות לפניה והחליטה להעניק את פרס ירושלים לד'ר גבריאל ברקאי . מזה שני עשורים ויותר עוסק גבריאל ברקאי בחקר ירושלים של ימי הבית הראשון . עבודת הדוקטור שלו — "צפונה ומערבה של ירושלים בסוף תקופת הברזל" 985 ו , היתה בגדר סיכום מעולה של החפירות הארכיאולוגיות שנעשו החל משנות השישים בירושלים . מאז עוסק ברקאי בחקר בתי הקברות מימי הבית הראשון בירושלים , והישגיו העצומים אינם רק פרי של חפירה ארכיאולוגית וסקר , והם מלווים במחקר מעמיק של הספרות הארכיאולוגית לתקופותיה . מספרות זו הוא הצליח להעלות מידע על קברים מימי הבית הראשון , שחשיבותם רבה להכרת גבולותיה של ירושלים המקראית , אופיה ומספר תושביה . חשיבות מיוחדת נודעת לתגליתו : " בר...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל