המפעל לייצור חביות בזכרץ יעקב ‭')‬בית מעשה החביתים־ בלש\ך התקופה)