ריפוי כאבים בזרוע באמצעות 'קומפרס' עשוי מתמצית צמח המובא מסיני