הטביב השעבי (המרפא העממי)

מיכאל בן דור הרפואה העממית הטבעית בגליל היא , על פי רוב , נחלתם של הבדווים . אף אם יימצא מי שאינו בדווי והוא "טביב שעבי , " אחת מן השתיים — או שבחקירה ודרישה יסתבר כי אחד ההורים הוא בדווי , או שאינו נמנה עם בחירי העוסקים במקצוע ... וכך אנו מגיעים לעלי , המרפא העממי הבדווי , משבטי אגן נחל ציפורי . איש צנום וחמור סבר הוא עלי , ובעל עבר צבאי מפואר בסיירת . את הידע ברפואה העממית ירש מאביו ומהליכה בעקבות הצאן בגבעות המיוערות שמסביב . תגובות העזים לצמחים מסוימים ויישומם בבני אדם , הם מאבות הרפואה העממית . בזאת הבחין גם עלי בנוסף למורשת אבות . אלא מאי ? לכל טביב שעבי "סודות מקצועיים" משלו , ולשיקוי , משחה או נוזל צמחי מספר רכיבים שהם הם תורתו הנסתרת של המרפא . ואלו הם : א . הצמח שממנו תופק התרופה . ב . זמן ההפקה ביחס למצבו של הצמח . ג . חלק הצמח שממנו מופקת התרופה . ר . המינון , כלומר , הכמות המדויקת מהצמח הנדרשת לבישול יחסית לרכיבים האחרים . ה . תהליך הבישול או ההכנה . ו . אופן השימוש וצורת שימור התרופה . מכאן אנו למדים , כי "גילוי" הצמח הנסתר ממנו מופקת התרופה , מקרב אותנו אך במעט לפיצוח כת...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל