סכר דגניה פתוח עד למקסימום ‭170)‬ מ"ק/שנ‭1969 ,('‬