שתי זרועות הירדן בצילום אוויר מ־‭.1943‬ משמאל: זו הקדומה, ליד המושבה כנרת. מימין: ליד דגניה