התנודות והשינויים במפלס הכנרת

לביתי , קיבוץ עין גב , ליובל השישים ( 1997-1937 ) מנדל נון פני המים בכנרת אינם קבועים . הם נמצאים בתנודה בין עונת הגאות בחודשים מארס —מאי לבין עונת השפל בחודשים נובמבר—דצמבר . סיבת התנודות היא ההבדל בין כמויות המים הנכנסות לכנרת לכמויות המים היוצאות ממנה . עד להקמת סכר דגניה בשנת 932 ו היתה הכנרת ימת מעבה שהירדן עבר דרכה באופן חופשי ווויסת את רום פניה . הירדן , שהוא מקור המים העיקרי בכנרת , תורם לימה בשתי עונות הנבדלות זו מזו באופיין בצורה ברורה . בתקופת מאי —נובמבר מזרים הירדן לכנרת מדי חודש בין 20 ל 5 מלמ"ק ( מיליון מטרים מעוקבים , ( ובסך הכל כ 00 ו מלמ"ק , כ 20 ° / 0 מספיקתו השנתית . אך עיקר מקור מימיה של הכנרת הוא בעונת הגשמים , דצמבר — מארס ובמקצת גם אפריל , כאשר כל הנחלים שבאגן ההיקוות שלה מזרימים אליה מים רבים . בעונה זו עולה הספיקה החודשית של הירדן ל 80-40 מלמ"ק , ובסך הכל כ 400 מלמ"ק , שהם 80 % מספיקתו הכללית של הירדן . שאר הנחלים הנשפכים לכנרת , גדולים כקטנים — תרומתם השנתית בעונה זו מסתכמת ב 40 מלמ"ק בערך . לימה נשפכים נחלים רבים , אך יש לה רק מוצא אחד ויחיד : מוצא היר...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל