"אלון אברהם" ליד חברון, מן העצים הידועים והמקודשים ביותר בארץ־ישראל (אך מסורת קדושתו מאוחרת יחסית‭.(‬ צילום מ־1875 בערך