עצים קדושים וקשישים בישראל

אבישי שמידע , צבי שמיר ומיכאל וינברגר על ראשי ההרים יזבחו ועל הגבעות יקטרו תחת אלון ולבנה ואלה " ... ( הושע ד , יג ) ברחבי הארץ פזורים עצים עבותים עתיקי יומין רבים . עצים אלו סמוכים , בדרך כלל , לקברי קדושים ומקומות יראה מימים עברו . הם נחשבים בעיני תושבי המקום למקודשים ואגדות רבות נרקמו אודותם . הם בולטים על רקע נוף הצומח המדוכא והנמוך שמסביבם , הסובל מבריתה ומרעיית יתר . התושבים שומרים על עצים אלו , אינם כורתים אותם ואינם רועים את צאנם סמוך להם . יש מהלכים לסברה , שחורשות קדושות אלו הן שריד ליער מפואר ששלט לפנים באזור , אך ספק אם כך הדבר , כפי שנראה בהמשך . לעצים הקדושים יש שלושה מאפיינים בולטים ! ממדים חריגים , גיל מופלג ויחס של קדושה והערצה מצד התושבים . הם מאופיינים לרוב בגזע עבה במיוחד , בעל מבנה מפותל . גזע שקוטרו מעל 100 ס"מ איננו נדיר בין העצים הקדושים . גזעי עצי הזית העתיקים בגת שמנים שבירושלים , לדוגמא , מגיעים לקוטר של 2 מ . ' יש עצים קדושים שאין לידם מבנים קדושים , ומאידך גיסא יש אתרים קדושים שאין בהם עצים . אולם ברוב אתרי הקודש מצויים גם עצים קדושים . לעתים העצים הללו מרו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל