מפת מסלול סיורו של שפירא בתימן (יולי-ספטמבר ‭(1879‬