עולי רגל אוסטרים בארץ־ישראל, 1900 (צולם בקברי המלכים)