השואה והקמת מדינת ישראל

נתנאל לורך האמנם צרק התנל באמירתו ; "צרת היהודים היא שתוליד את מדינת היהודים ? " שנים מעטות לאחר שהפטיר משפט זה , התחוללו שני מאורעות מכריעים בתולדות עמנו : שואת יהודי אירופה והקמת מדינת ישראל . כשליש מבני עמנו — כשישה מיליון יהודים נספו ר 33 , 000 קהילות חרבו בשואה , ומרכזי תרבות ודעת , אמנות וספרות אבדו . בין ששת המיליונים היו מיליון וחצי ילדים , דור העתיד . אירופה , שהיתה למרכז הקיום היהודי לאחר חורבן הבית , כמעט ונתרוקנה מיהודיה : בפולין , שבה היה הריכוז היהודי הגדול ביותר באירופה ערב מלחמת העולם השניה , שרדו 88 , 000 נפש מתוך 3 , 250 , 000 יהודים . בחלקיה האירופיים של ברה"מ , נותרו שני מיליון מתוך . 3 , 550 , 000 בהולנד נותרו 28 , 000 יהודים מתוך . 140 , 000 בגרמניה שרדו אמנם כ , 150 , 000 רובם יהודים עקורים שזה מקרוב באו . מעריכים , שמבין 600 , 000 היהודים שגרו בגרמניה עם עלות היטלר לשלטון ב , 1933 נותרו בה עם סיום המלחמה כ 3 , 000 יהודים בלבד . השלטון הנאצי לא הצליח לממש את תכנית ה"פתרון הסופי" במלואה , אולם הוא נתקרב לכך מאד , לפחות בכל הנוגע לאירופה , שהיתה מעתה , judenrei...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל