ידיעה בעתון "הארץ" מינואר ‭,1948‬ על רכישת מטוסי האוסטר ל"שרות האוויר"