היקב בשרונה זמן קצר לאחר הקמתו ‭.(1893)‬ ערב מלחמת העצמאות הורכבו במרתפיו מטוסים ששימשו למטרות צבאיות תבנית בית המלאכה להרכבת מטוסים ביקב בשרונה ו. כניסה ראשית ליקב ‭.2‬ משרד טכני של "שרות האוויר" ‭.3‬ מעבדת מכשירים למטוסי "אוסטר" ‭.4‬ משטח המוליך מהקומה הראשונה למרתף ‭.5‬ אולם עליון לשיפוץ המטוסים ‭.6‬ מחסן ‭.7‬ מקום שיפוץ והרכבת הספיטפייר הראשון ‭.8‬ מרתף לשיפוץ כנפיים, עבודת בד, צבע ותפירה ‭.9‬ מנהרה תת־קרקעית העוברת מתחת לרחוב ומוליכה למחסנים

היקב בשרונה זמן קצר לאחר הקמתו ‭.(1893)‬ ערב מלחמת העצמאות הורכבו במרתפיו מטוסים ששימשו למטרות צבאיות תבנית בית המלאכה להרכבת מטוסים ביקב בשרונה ו. כניסה ראשית ליקב ‭.2‬ משרד טכני של "שרות האוויר" ‭.3‬ מעבדת מכשירים למטוסי "אוסטר" ‭.4‬ משטח המוליך מהקומה הראשונה למרתף ‭.5‬ אולם עליון לשיפוץ המטוסים ‭.6‬ מחסן ‭.7‬ מקום שיפוץ והרכבת הספיטפייר הראשון ‭.8‬ מרתף לשיפוץ כנפיים, עבודת בד, צבע ותפירה ‭.9‬ מנהרה תת־קרקעית העוברת מתחת לרחוב ומוליכה למחסנים

תבנית בית המלאכה להרכבת מטוסים ביקב בשרונה ו . כניסה ראשית ליקב . 2 משרד טכני של "שרות האוויר" . 3 מעבדת מכשירים למטוסי "אוסטר" . 4 משטח המוליך מהקומה הראשונה למרתף . 5 אולם עליון לשיפוץ המטוסים . 6 מחסן . 7 מקום שיפוץ והרכבת הספיטפייר הראשון . 8 מרתף לשיפוץ כנפיים , עבודת בד , צבע ותפירה . 9 מנהרה תת קרקעית העוברת מתחת לרחוב ומוליכה למחסנים  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל