שרונה בצילום אוויר מ־‭.1918‬ היקב נמצא בקצה הדרומי של הרחוב הראשי