תחפושות שנראו בנשף העממי, במחצית השניה של שנות העשרים. מימין: תלבושת של אסתר המלכה; משמאל: נערת הרמון וליצן