המשרד שאירגן את נשפי המסכות של ברוך אגדתי (ברח' הרצל‭1928 ,(‬