קורות הקהילה היהודית בירושלים במאה הט"ו, לפי תעודה חדשה מן הגניזה

אברהם דוד במסגרת חקר קורות יהודי מערים וארץ ישראל במאה הט"ז על פי מסמכי הגניזה הקהירית , עוררה את תשומת לבי איגרת מעניינת , ששרדה שלא בשלמותה באוסף הגניזה שבספריה הבריטית בלונדון . Or . 55611 ) , 7 על פי אופי כתיבתה ניכר בה שנכתבה בידי יהודי ממוצא ספרדי תושב ירושלים , קרוב לוודאי במחצית השניה של המאה הט"ו . י מחמת פגימותה של האיגרת בסופה , זהותו של הכותב איננה ידועה , וגם לא של הנמען היושב , כמסתבר , במצרים . מתוכנה של האיגרת ומנימת הדברים , כפי שנראה עוד להלן , עולה , שהנמען היה מורם מעם , וכנראה החזיק בעמדה ציבורית מרכזית בקהילה היהודית שם . הכותב , שהיה תלמיד חכם , מעלה באיגרתו שני עניינים מרכזיים הקשורים לקהילה היהודית בירושלים . א . בתחילתה של האיגרת , מציין הכותב את עובדת היותו דורש "במעמד קהילות חשובות במקום אדוננו הנביא שמואל" ( שר . ( 5-4 כוונתו , ללא ספק , לאתר נבי סמואל שמצפון לירושלים , שזוהה לפי מסורות מוסלמיות ויהודיות כמקום קברו של שמואל 2 הנביא . המקום היה בחזקתם של יהודים במשך תקופה ארוכה שלא ברציפות , החל בסוף המאה הי"ב ועד לראשיתה של המאה הי"ח , ושימש כאתר מרכזי לעול...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל