תכנית בית הכנסת האר"י (לפי י. פינקרפלח מאז לא חלו שינויים מהותיים בבית הכנסת, למעט במקום המדרגות היורדות לחצר מצפון ולא ממזרח. השינוי התבטא בהריסת הקיר המזרחי של החצר בשנת ‭.1991‬ אולם המבוא הדרומי המופיע בתכנית, משמש בשנים האחרונות כבית מדרש. בחל ק המזרחי — מערה המיוחסת כיום למקום מושבו של האר"י, אולי שריד לבית הכנסת של המערביים, שנהרס ברעש ‭.1759‬ א. ארונות הקודש. ב. הבימה והמדרגות המוליכות אליה