סוגי הדרכים בארץ־ישראל בתקופה הרומית־ביזאנטית

ישראל רול מאז ומעולם מילאו הדרכים תפקיד מרכזי בתולדות ארץ ישראל , היקף מערך צירי התנועה והשימוש בהם בתקופות ההיסטוריות השונות הינו ביטוי נאמן וקנה מידה להערכת עוצמתה הישובית והכלכלית של הארץ . נושא הדרכים הקדומות בכלל , והכבישים הרומיים בפרט , עורר , על כן , התעניינות רבה במחקר . כבר בסקר הבריטי של ארץ ישראל ב , 1875 עלה בידי הסוקרים להביא תמונה מקיפה ומהימנה של מערך הדרכים הרומיות בארץ , בהתבססם על נתונים בשטח . זאת ועוד , רבים מהשרידים בשטח אבדו ואינם קיימים עוד , ופרסומי משלחת הסקר הבריטית והמפות שצורפו אליהם משמשים בסיס לחקר הדרכים עד היום . בהמשך גברה ההתעניינות בהיבטים השונים של הנושא.- החוקרים הצרפתים קלרמון גאנו , ג'רמה דוראן , ויותר מאוחר ונסאן ואבל שקדו על קריאת הכתובות של אבני המיל והניחו את היסוד למסגרת הכרונולוגית ולמחקר האפיגרפי של הדרכים . את המלאכה השלימו החוקרים הגרמנים ובהם שומאכר , דלמן וביחוד תומסן , שאף ריכז ופרסם במאמר מקיף את כל המידע שהצטבר עד לזמנו ( 1917 ) על אבני מיל רומיות שהתגלו בארץ ישראל ובארצות השכנות . משנות השלושים ואיל ך עסק בכך מ . אבי יונה , שפרסם ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל