מימין; תכנית משוחזרת של הארמון הצפוני במצדה. משמאל: חזית משוחזרת של הארמון על שלושת דרגותיו, במבט מצפון