ארמון החורף של הורדוס ביריחו, האגף הצפוני. היה המפואר מבין שלושת הארמונות שבנה הורדוס ליד מוצא ואדי קלט