התפתחות מפעלי הבנייה של הורדוס

אהוד נצר בשנת 47 לפסה"נ , בהיותו בן 27 שנים , נתמנה הורדוס על ידי הורקנוס השני למשרת מושל הגליל , תפקיד אותו מילא במשך כשנתיים . אין בידינו כל מידע אם במסגרת פעילותו זו עסק המדינאי הצעיר בפעולות בנייה , אך סביר להניח , לאור פעילות הבנייה הענפה שלו בשנים שלאחר מכן , כי אמנם כך היה הדבר . להלכה יתכן שאת "בית המלך" בציפורי הקים הורדוס באותן השנים כמרכז מינהלי וכמקום מגורים לשליט ולנציגיו ( הבניין נשרף במהומות שפרצו לאחר מותו . ( הידיעה הראשונה על מפעלות הבנייה של המלך הבנאי , לפי יוסף בן מתתיהו , נוגעת לשלוש השנים שבהן נלחם למימוש התפקיד שהוטל עליו על ידי הסינט הרומי בשנת 40 לפסה"נ , לאחר שנמלט מארץ ישראל עם כיבושה בידי מתתיהו אנטיגונוס בסיוע הפרתים . מאותו מקור אנו למדים , כי במהלך מסעותיו בשנים 37-40 לפסה"נ , שלח הורדוס את אחיו הצעיר פירורה לבצר את ארמון המבצר אלכסנדריון ( סרטבה , ( שהיה הרוס באותה עת ( מלח' א , טז , ג ; קדמ' יד , . ( 419 ניתן להניח , שמפעל הבנייה הגדול הראשון של הורדוס היה מבצר האנטוניה — ארמון מבוצר מצפון להר הבית בירושלים . קריאת המבצר על שמו של מרקוס אנטוניוס מסייעת...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל