השתמרות והעלמות של שמות מקראיים בעבר הירדן — מבט מרחבי

חיים בן דוד למסייר בעבר הירדן באזור שממזרח לים המלח , נכונה חוויה גיאוגרפית מקראית מיוחדת במינה . שמות רבים נשתמרו במפה ובפי תושבי האזור והם קרובים ביותר לצלילי השמות המקראים המקוריים . כך ניתן לעבור בדרך המלך ההיסטורית מרבת עמון דרומה , לחלוף למרגלות הכפר אל על היא אלעלה ' המקראית , המוזכרת ברשימת ערי נחלת ראובן ( במ' לב , לז ) ובנבואות ישעיהו ( טו , ד ) וירמיהו ( מח , לד . ( כשני ק"מ מדרום לאל על מצויה העיירה חסבאן , שבה מצוי התל של העיר חשבון המוזכרת במקרא 38 פעמים בעירו של סיחון מלך האמורי וכעיר מרכזית במואב . כ 8 ק"מ דרומה נמצאת מדבא היא מידבא המקראית , מערי נחלת ראובן ( יהר יג , ט , טז , ( זירת קרב בימי דוד ( דה"א יט , ז ) ועיר מואבית ( יש' טו , ב ) הנזכרת גם בכתובת מישע ( בשם מהדבא . ( ממידבא נוכל לפנות מערבה אל העיירה מעין , המזוהה עם בעל מעון בנחלת ראובן ( במ' לב , לח ) או בארץ מואב ( יח' כה , ט . ( נמשיך בדרך המלך דרומה ונגיע לצומת ליב , המשמר את שמו של ישוב בשם זה מימי בית שני , המוזכר בכיבושי אלכסנדר ינאי ( קדמ' יד א , ד . ( מליב יוצא כביש מערבה אל הכפר מכוואר ואל שרידי המ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל