עמק יזרעאל וסביבותיו בתקופת ההתנחלות

אבנר רבן עמק יזרעאל , או העמק הגדול , הינו מעין פרצה מפולשת בין מישור החוף הים תיכוני של ארצנו לבין בקעת הירדן . זהו שטח מישורי כמעט , בעל כיסוי עבה של אדמה חקלאית פוריה , הנהנה מכמויות גשמים סדירות ומשפע מעיינות , בעיקר בשוליו . הוא מפריד בין הגליל להר שומרון , ושימש תוואי תחבורה נוח בדרכי הסחר הבינלאומיות שקישרו את החוף עם רמת עבר הירדן המזרחי , ואת מצרים עם סוריה ועמקי הפרת והחידקל " ) דרך הים" העתיקה . ( טיבו החקלאי של העמק , השטחים המישוריים הגדולים והרצופים שבו והיותו מתאים לגידולי תבואה , קבעו מקדמת רנא את מעמד אדמותיו כ"אדמות המלך . " השילוב עם צמתי תחבורה ודרכי מסחר בינלאומיות יצר צורך בנוכחות פיסית של השלטון המרכזי , או של נציגיו , באורח ישיר ( פקידות אימפריאלית וחיל מצב בנקודות מפתח , ( או עקיף — על ידי החכרת משנה לשכבה השולטת בערי המדינה הכנעניות שבשוליו ( יקנעם , שימרון , מגידו , תענך , יבלעם , יזרעאל , [?] בית שאן , רחוב , אנחרת , קשיון , עפולה . ( השליטים עיבדו את הקרקע באמצעות אריסים ופועלים עונתיים מזדמנים , מקרב האוכלוסיה המקומית או מקרב נוכרים שהתקבצו מאזורים עשירים ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל