חפירות גרר ואפיק נחל גרר, מבט מערבה (באדיבות m פרי)