לוח ד — מועסקים בחקלאות ולא בחקלאות ו96ו, ‭1995 ,1972‬