לוח ב — הישובים היהודיים לטי סוגיהם ‭995-1951‬ ו י