לוחמי ה"הגנה" וחיילי הלגיון בסיור בדרכם לצומת מנדלבאום, בעת המשא ומתן לשביתת נשק. אוגוסט 1948