בית הכנסת ניסן בק לאחר פיצוצי ב־‭-20‬ו2 למאי בירי חיילי הגליון הערבי