הריסות הרובע היהודי, מבט צפונה לכיוון הרובע הנוצרי