הרס הרובע היהודי לאחר כיבושו על־ידי הלגיון הערבי הירדני