היכן לן הרצל בביקורו בירושלים?

יורם מיורק ידוע לכל שבעת שהותו בירושלים התאכסן התיל בביתו של יונס מרקס ( המוכר כ"בית שטרן ( " ברח' ממילא . אך מעטים יודעים , שאת היממה הראשונה בעיר , מערב יום שישי , 28 . 10 . 1898 ועד למוצאי שבת , בילה הרצל במלון קמיניץ הסמוך למרכז כלל של היום . מבנה בית המלון עומד גם כעת בחצר ברח' יפו , 76 אך הוא מוזנח מאד ודבר אינו מסגיר את העובדה שהרצל שהה בו בעת ביקורו בעיר . היה זה משה דוד שוב מעין זיתים , היחיד בארץ שהרצל הודיע לו מראש על בואו הצפוי , שהזמין חדרים עבורו ועבור יתר חברי המשלחת הציונית במלון קמיניץ . נראה שהרצל לא סמך על כך במיוחד , מכיוון שעם בואו ליפו ביקש מהיינריך לווה , חובב ציון צעיר מגרמניה שביקר אז בארץ והתכוון להגיע לירושלים לפניו , לדאוג למקום לינה במלון קמיניץ . אך כאשר הגיע הרצל , שהיה חולה ומותש מן הנסיעה הארוכה ברכבת מיפו , ומצעידה לילית מתחנת הרכבת לבית המלון התברר , שהחדרים המוזמנים נתפסו על ידי האורחים הרבים שפקדו את ירושלים לרגל בואו של קיסר גרמניה . יתכן שסיבת התקלה היתה נעוצה בעובדה , שהרצל ומלוויו הגיעו לירושלים ברכבת מיוחדת שיצאה לדרכה אחרי הרכבת האחרונה הרגיל...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל